CHI BỘ 11 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƯ LƯ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KÌ 2020 - 2022

Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2019 chi bộ 11 trường Tiểu Học Sư Lư đã tổ chức đai hội Chi Bộ lần thứ VI nhiệm kì 2020-2022.      

Căn cứ vào tình hình hoạt động ,vai trò lãnh đạo của chi bộ trong năm học 2019-2020.Chi bộ trường Tiểu Học Sư Lư đã xây dựng hoạt động của chi bộ năm học 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ Đảng bộ 2020 gồm những nội dung như sau.

     Chi bộ thường xuyên sinh hoạt ,quán triệt tới đội ngũ và Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương,đường nối của Đảng.Chính sách pháp luật của nhà nước,cụ thể là:Quán triệt tinh thần phải thực hiện đầy đủ ,nghiêm túc các quy định của Luật pháp.Xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra.

        Với những yêu cầu nêu trên trong năm học 2019-2020 mỗi Đảng viên ,cán bộ giáo viên ,công nhân viên phải đoàn kết.Đảng và ngành cấp trên giao cho.

Một số hình ảnh minh họa