CHIỀU NGÀY 05/03/2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƯ LƯ ĐÃ TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THÁNG 3.

Họp hội đồng trường tháng 3 để đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 2 và triển khai những công việc trong tháng 3.

Tháng 3 là tháng diễn ra rất nhiều sự kiện như ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ,26/03 ngày thành lập Đoàn Thang Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Công việc được diễn ra dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Thanh Bí Thư Chi Bộ Hiệu Trưởng nhà trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Một số hình ảnh minh họa

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan