CHIỀU NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƯ LƯ ĐÃ TỔ CHỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 2.

Để biết về chất lượng của học sinh ở tất cả các khối trong tháng 2 trường Tiểu Học Sư Lư đã tổ chức kiểm tra chất lượng tháng 2.

Các em học sinh khối 2,3,4,5 được kiểm tra 2 môn Toán, Tiếng Việt.

Việc kiểm tra giúp nhà trường phân loại đối tượng học sinh từ đó có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, kịp thời phụ đạo những học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan