CHIỀU NGÀY 12/04/2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƯ LƯ ĐÃ TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THÁNG 4.

Họp hội đồng trường tháng 4 để đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 3 và triển khai những công việc trong tháng 4.

Tháng 4 là tháng diễn ra rất nhiều sự kiện như ngày 30/04 ngày Giải Phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Công việc được diễn ra dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Thanh Bí Thư Chi Bộ Hiệu Trưởng nhà trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Một số hình ảnh minh họa