HOẠT ĐỘNG CA MÚA HÁT GIỮA GIỜ RA CHƠI

Ca múa hát tập thê trường Tiểu Học Sư Lư Giữa giờ ra chơi để tạo không khí vui sự thoải mái, thư giãn cho học sinh giữa giờ ra chơi trường tổ chức ca múa hát tập thể cho học sinh.

Để giảm bớt sự căng thẳng cho các em học sinh và sự thoải mái tinh thần cho các em vào học tiết học tiếp theo để có sự sang tạo và phấn khích trong tiết học đây cụng là một sự thiết yếu trong trường học, giữa giờ ra chơi các em tham gia nhiệt tình của mỗi giờ ra chơi của các ngày.

Một số hình ảnh minh họa