HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 5 ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NHIỆM VỤ THÁNG 4 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 5

Ngày 13 tháng 05 trường Tiểu Học Sư Lư đã tổ chức Họp hội đồng trường tháng 5 nhằm đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 4 và triển khai những công việc trong tháng 5.

Tháng 5 là tháng diễn ra rất nhiều sự kiện như ngày 1/5 ngày quốc tế lao động, 07/05 ngày chiến thắng điện biên phủ.

Công việc được diễn ra dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Thanh Bí Thư Chi Bộ Hiệu Trưởng nhà trường.

Một số hình ảnh minh họa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan