TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25/5 – 31/5

Thực hiện văn bản số 272/ CV -PGDĐT ngày 16/5/2018 về việc tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc là 25/5 – 31/5.  Nhà trường đã triển khai và thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường tuyên truyền tới cán bộ giáo viên công nhân viên , các em học sinh, lồng ghép vào sinh hoạt đầu tuần, các buổi tổng kết, các buổi họp phụ huynh, kết quả:

 28/28 đ/c đạt 100% CB, GV, NV thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho bản thân và gia đình.

 Đã tuyên truyền tới 283/283 phụ huynh học sinh đạt 100% các bậc phụ huynh khi đến trường đưa học sinh đến lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Không có hiện tượng hút thuốc lá trong nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh họp tổng kết lớp học cuối năm 2017 – 2018 và tuyên truyền thực thi luật phòng chống thuốc lá.

Một số hình ảnh minh họa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan