TIẾT HỌC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC LỚP 1

Cô giáo Ngần Thị Pâng giáo viên chủ nhiệm lớp 1a1 là lớp dạy theo công nghệ giáo dục dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm lúc đầu các em còn rất vỡ ngỡ sau một thời gian dưới sự hướng dẫn nhiệt tình cùa thầy các em đã phân việt được các phát âm và đã phân tích được các chữ.

ví dụ như: chữ 'k','q','c' đều đọc là 'cờ' và thay đổi cách đánh vần của các từ 'iên','uôn',......cách đánh vần này hoàn toàn khác lạ so với các học vần truyền thống. cho dù vậy dưới sự hướng dẫn miệt mài của cô đến nay các em đã biết các đọc và phát âm, phân tích vần khá nhuần nhuyễn.

Trong tiết học Tiếng Việt ngoài rèn đọc ra giáo viên còn hướng dẫn, rèn viết chữ đẹp cho  từng học sinh và uốn nắn nét chữ cho các em.

Một số hình ảnh minh họa