TRƯỜNG TIỂU HỌC SƯ LƯ TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 11

Họp hội đồng trường tháng 11 để đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 10 và triển khai những công việc trong tháng 11.

Công việc được diễn ra dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Thanh Bí Thư Chi Bộ Hiệu Trưởng nhà trường. Đồng chí đã nêu ra những mặt ưu điểm và nhược điểm của tháng 10 và triển khai những công việc phải làm trong tháng 11.

Các đông chí cán bộ giáo viên công nhân viên trong trường chú ý lắng nghe và đóng góp ý kiến nghiêm túc thực hiện công việc đã được triên khai trong cuộc họp.

 

Một số hình ảnh minh họa