VIETTEL TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ, HIẾU HỌC

Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2019, tại xã Na Son tập đoàn Viettel đã tổ chức chương trình “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo hiếu học, do Tập đoàn Viettel tài trợ.

Rất vinh dự trường tiểu Học Sư Lư đã được nhận 5 suất học bổng cho các em học sinh.

Một số hình ảnh minh họa